Knowledge Worker หรือแรงงานความรู้คืออะไร

อะไรไม่ใช่แรงงานความรู้ ความแตกต่างระหว่างแรงงานทักษะระดับสูงกับแรงงานความรู้ พัฒนาการของแรงงานความรู้ — Knowledge worker แปลเป็นภาษาไทยแบบตรงตัวว่า “แรงงานความรู้” เป็นศัพท์ที่มีนักวิชาการด้านการบริหารชาวอเมริกันได้เขียนถึงเมื่อราว 1950 ถึง 1960 ศัพท์นี้ไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากนัก ทว่ามีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจอยู่ไม่น้อยเนื่องจากอาจารย์ Drucker ผู้บรรญัติศัพท์ตัวนี้ได้คาดการณ์เอาไว้ว่า แรงงานความรู้จะเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในศตวรรษที่ 21 ในหนังสือหมุดหมายแห่งอนาคต(Landmark of Tomorrow) ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. 2502 หรือค.ศ. …

Knowledge Worker หรือแรงงานความรู้คืออะไร
Knowledge Worker หรือแรงงานความรู้คืออะไร